نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • پودر زانفیکس(پنج قوطی)

  340,000ریال

  پودر زانفیکس ( چسب پودری پارچه) تعداد ۵ قوطی موارد استفاده فراوانی دارد. به طوریکه می توان آنرا جایگزین دوخت…

 • زانفیکس حلقه۱٫۳سانت سفید (ده حلقه)

  550,000ریال

  زانفیکس ۱٫۳ سانت سفید قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۵۰۰۰ ریال تعداد :۱۰حلقه متراژهر حلقه :۷۰یارد عرض:۱٫۳ سانت

 • زانفیکس حلقه۱٫۳سانت مشکی (ده حلقه)

  650,000ریال

  زانفیکس ۱٫۳ سانت مشکی قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ ریال تعداد ۱۰ حلقه تحتبرند:G-L-A متراژهر حلقه :۷۰یارد…

 • زانفیکس حلقه۱٫۳سانت۱۸متری کاغذدار{ترک} (ده حلقه)

  420,000ریال 390,000ریال

  زانفیکس حلقه۱٫۳سانت ۱۸ متری کاغذدار ترک تعداد ۱۰ حلقه زانفیکس قیمت هر حلقه برابر است با : ۳۹۰۰۰ریال ترک متراژهر…

 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید (ده حلقه)

  650,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت سفید تعداد ده حلقه قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ ریال تحتبرند:G-L-A عرض:۱٫۸ سانت

 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید (یک کارتن۲۰۰حلقه ای)

  11,800,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت سفید قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۹۰۰۰ ریال تعداد هر کارتن :۲۰۰ حلقه می باشد…

  در انبار موجود نیست
 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید(سه کارتن۲۰۰حلقه ای){فروش ویژه}

  34,900,000ریال 34,200,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت سفید قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۷۰۰۰ ریال شرایط فال : ۳ کارتن ۲۰۰حلقه ای…

  در انبار موجود نیست
 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید۴تایی (ده بسته)

  900,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت سفید  (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد ده بسته قیمت هر بسته ۴تایی برابر است با…

 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید۴تایی(پنج کارتن۱۳۰حلقه ای){فروش ویژه}

  65,000,000ریال 61,750,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت سفید (در بسته بندی ۴تایی) قیمت هر بسته ۴تایی برابر است با : ۸۳۰۰۰ریال تعداد هر کارتن…

  در انبار موجود نیست
 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید۴تایی(یک کارتن۱۳۰بسته ای)

  11,050,000ریال 10,920,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت سفید (در بسته بندی ۴ تایی) قیمت هر بسته ۴تایی برابر است با : ۸۴۰۰۰ریال تعداد هر…

  در انبار موجود نیست
 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت مشکی (ده حلقه)

  800,000ریال 700,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت مشکی تعداد ده حلقه قیمت هر حلقه برابر است با : ۷۰۰۰۰ریال عرض:۱٫۸ سانت

 • زانفیکس حلقه۱٫۸سانت مشکی (یک کارتن۱۱۲حلقه ای)

  7,784,000ریال

  زانفیکس ۱٫۸ سانت مشکی قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۹۵۰۰ریال تحتبرند:G-L-A عرض:۱٫۸ سانت