نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

  • لایی زانفیکس طاقه سفید (یک طاقه۷۰یاردی)

    4,100,000ریال 3,600,000ریال

    زانفیکس طاقه سفید ۷۰ یاردی عرض۱۱۲ این کالا به همراه جنس های دیگر به فروش میرسد و همچنین مخصوص مشتریان…

  • لایی زانفیکس طاقه سفید(یک طاقه۲۰یاردی)

    1,300,000ریال

    زانفیکس طاقه سفید ۲۰ یاردی عرض۱۱۲ این کالا به همراه جنس های دیگر به فروش میرسد و همچنین مخصوص مشتریان…

    در انبار موجود نیست
  • لایی زانفیکس طاقه سفیدضخیم{سوپر} (یک طاقه ۵۰یاردی)

    5,100,000ریال 5,000,000ریال

    زانفیکس طاقه ضخیم سفید ۵۰ یاردی عرض۱۱۲ قیمت هر یارد برابر است با : ۱۰۰۰۰۰ریال وزن طاقه۵۰یاردی :۲٫۷۳۵ کیلوگرم برند…

  • لایی زانفیکس طاقه مشکی (پنج طاقه۷۰یاردی)

    22,400,000ریال

    زانفیکس طاقه  مشکی ۷۰ یاردی عرض ۱۱۲ تعداد ۵ طاقه قیمت هر طاقه برابر است با :۴۴۸۰۰۰۰ریال متراژ:۷۰ یارد عرض:۱۱۲…

  • لایی زانفیکس طاقه مشکی (ده طاقه۲۰یاردی)

    13,900,000ریال

    لایی زانفیکس طاقه  مشکی ۲۰یاردی عرض ۱۱۲ تعداد ۱۰ طاقه قیمت هر طاقه برابر است با : ۱۳۹۰۰۰۰ریال متراژ:۲۰ یارد…

  • لایی زانفیکس طاقه مشکی (یک طاقه۲۰یاردی)

    1,400,000ریال

    لایی زانفیکس طاقه  مشکی ۲۰یاردی عرض ۱۱۲ قیمت هر یارد برابر است با :۷۰۰۰۰ریال متراژ:۲۰ یارد کامل عرض:۱۱۲ تحتبرند:G-L-A  

  • لایی زانفیکس طاقه مشکی (یک طاقه۷۰یاردی)

    4,500,000ریال

    زانفیکس طاقه  مشکی ۷۰ یاردی عرض ۱۱۲ قیمت هر یارد برابر است با : ۶۴۲۸۵ریال متراژ:۷۰ یارد عرض:۱۱۲

  • لایی زانفیکس طاقه۲۰یاردی سفید (ده طاقه۲۰یاردی){فروش ویژه}

    13,000,000ریال 12,700,000ریال

    لایی زانفیکس طاقه سفید ۲۰یاردی عرض ۱۱۲ شرایط فال : ۱۰ طاقه ۲۰ یاردی سفید قیمت هر طاقه برابر است با…

    در انبار موجود نیست
  • لایی زانفیکس طاقه۷۰یاردی سفید(ده طاقه){فروش ویژه}

    40,500,000ریال 35,500,000ریال

    زانفیکس طاقه سفید ۷۰ یاردی عرض۱۱۲ شرایط فال : ۱۰ طاقه ۷۰ یاردی سفید قیمت هر طاقه برابر است با…

    در انبار موجود نیست