نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • لایی پرشین سفید۱۲۰گرمی (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  11,900,000ریال

  لایی پرشین سفید ۱۲۰ گرمی  قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۹۰۰۰ریال متراژ طاقه ۱۰۰ یارد نرم و بدون…

 • لایی پرشین سفید۱۲۰گرمی آهاردار(یک طاقه۵۰یاردی)

  7,500,000ریال

  لایی پرشین سفید ۱۲۰ گرم آهاردار  آهار دار (خشک)  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ریال متراژ طاقه…

 • لایی پرشین سفید۹۰گرمی (یک طاقه۵۰یاردی)

  2,750,000ریال

  لایی پرشین سفید۹۰ گرمی بدون آهار (نرم) برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۵۵۰۰۰ریال متراژ طاقه ۵۰ یارد…

  در انبار موجود نیست
 • لایی پرشین سفیدحدود۶۰گرم (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  8,000,000ریال

  لایی پرشین سفید حدود۶۰گرم  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۸۰۰۰۰ ریال متراژ طاقه ۱۰۰ یارد عرض ۱۵۰…

  در انبار موجود نیست
 • لایی پرشین سفیدحدود۶۰گرم (یک طاقه۵۰یاردی)

  4,050,000ریال

  لایی پرشین سفید حدود۶۰گرم ۵۰یاردی  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۸۱۰۰۰ریال متراژ طاقه ۵۰ یارد عرض ۱۵۰…

  در انبار موجود نیست
 • لایی پرشین سفیدحدود۶۵گرمی (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  8,500,000ریال

  لایی پرشین سفیدحدود ۶۵گرمی  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۸۵۰۰۰ریال متراژ طاقه ۱۰۰ یارد عرض ۱۵۰ گرماژ…

 • لایی پرشین سفیدحدود۷۰گرم(یک طاقه۱۰۰یاردی)

  9,200,000ریال

  لایی پرشین سفید حدود۷۰گرم  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با :۹۲۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با : ۹۲۰۰۰۰۰یال…

 • لایی پرشین سفیدحدود۷۰گرم(یک طاقه۵۰یاردی)

  4,600,000ریال

  لایی پرشین سفید حدود۷۰گرم ۵۰یاردی  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با :۹۲۰۰۰ریال متراژ طاقه ۵۰ یارد عرض ۱۵۰ گرماژ…

 • لایی پرشین سفیدومشکی حدود۶۰گرم (۲طاقه۱۰۰یاردی)

  16,500,000ریال

  لایی پرشین سفید ومشکی جور حدود۶۰گرم   ۱۰۰یارد رنگ سفید + ۱۰۰یارد رنگ  مشکی =جمعا ۲۰۰ یارد  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر…

 • لایی پرشین سفیدومشکی حدود۶۰گرم (۲طاقه۵۰یاردی)

  8,500,000ریال

  لایی پرشین سفید و مشکی حدود۶۰گرم  ۵۰یارد رنگ سفید + ۵۰یارد رنگ  مشکی =جمعا ۱۰۰ یارد  برند:G-L-A قیمت هریارد برابر…

 • لایی پرشین سفیدومشکی حدود۷۰گرم (۲طاقه۱۰۰یاردی)

  18,000,000ریال

  لایی پرشین سفید ومشکی حدود۷۰گرم عرض ۱۵۰(دربسته بندی ۱۰۰ یاردی) فروش شرایط فال لایی پرشین به شرح ذیل می باشد:…

 • لایی پرشین سفیدومشکی حدود۷۰گرم(۲طاقه۵۰یاردی)

  9,200,000ریال

  لایی پرشین سفید و مشکی حدود۷۰گرم عرض ۱۵۰(دربسته بندی ۵۰ یاردی)  ۵۰یارد رنگ سفید + ۵۰یارد رنگ  مشکی =جمعا ۱۰۰…