نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • لایی پرشین سفید۱۲۰گرمی (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  11,900,000ریال

  لایی پرشین سفید ۱۲۰ گرمی  قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۹۰۰۰ریال متراژ طاقه ۱۰۰ یارد نرم و بدون…

 • لایی پرشین سفید۱۲۰گرمی آهاردار(یک طاقه۵۰یاردی)

  7,500,000ریال

  لایی پرشین سفید ۱۲۰ گرم آهاردار  آهار دار (خشک)  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ریال متراژ طاقه…

 • لایی پرشین سفید۹۰گرمی (یک طاقه۵۰یاردی)

  2,750,000ریال

  لایی پرشین سفید۹۰ گرمی بدون آهار (نرم) برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۵۵۰۰۰ریال متراژ طاقه ۵۰ یارد…

  در انبار موجود نیست
 • لایی پرشین مشکی۱۰۰گرم (پنج طاقه۱۰۰یاردی)

  52,500,000ریال

  لایی پرشین مشکی  ۱۰۰ گرمی عرض ۱۵۰ تعداد ۵ طاقه ۱۰۰ یاردی = جمعا ۵۰۰ یارد قیمت هر یارد برابر…

 • لایی پرشین مشکی۱۰۰گرم (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  10,900,000ریال

  لایی پرشین مشکی  ۱۰۰ گرمی عرض ۱۵۰ قیمت هر یارد برابر است با =۱۰۹۰۰۰ریال متراژ هر طاقه ۱۰۰ یارد عرض…

 • لایی پرشین مشکی۱۲۰گرمی (پنج طاقه۱۰۰یاردی)

  58,000,000ریال

  لایی پرشین مشکی ۱۲۰ گرمی  تعداد ۵ طاقه ۱۰۰ یاردی = جمعا ۵۰۰ یارد قیمت هر یارد برابر است با…

 • لایی پرشین مشکی۱۲۰گرمی (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  11,900,000ریال

  لایی پرشین مشکی ۱۲۰ گرمی   قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۹۰۰۰ریال متراژ طاقه ۱۰۰یارد عرض ۱۵۰ نرم و…

 • لایی پرشین مشکی۱۲۰گرمی آهاردار (یک طاقه۵۰یاردی)

  7,500,000ریال

  لایی پرشین مشکی ۱۲۰ گرمی  آهار دار (خشک)  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ریال متراژ طاقه ۵۰…

 • لایی پرشین مشکی۸۰گرم (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  9,500,000ریال 9,000,000ریال

  لایی پرشین مشکی  ۸۰ گرمی عرض ۱۵۰ قیمت هر یارد برابر است با =۹۰۰۰۰ریال متراژ هر طاقه ۱۰۰ یارد عرض…

 • لایی پرشین مشکی۹۰گرمی (یک طاقه۵۰یاردی)

  5,500,000ریال

  لایی پرشین مشکی ۹۰ گرمی بدون آهار (نرم) برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰۰۰ریال متراژ طاقه ۵۰…

  در انبار موجود نیست
 • لایی حریرسفید آهاردارحدود۶۵گرم(یک طاقه۱۰۰متری)

  9,000,000ریال

  لایی حریرسفید آهاردارحدود۶۵گرم  آهاری ۱۰۰ متری  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با :۹۰۰۰۰ریال به عنوان لایی پشت ترمه نیز…

 • لایی حریرمشکی آهاردارحدود۶۵گرم(یک طاقه۱۰۰متری)

  9,000,000ریال

  لایی حریرمشکی حدود۶۵گرم آهاری ۱۰۰ متری  برند:G-L-A قیمت هر متربرابر است با :۹۰۰۰۰ریال به عنوان لایی پشت ترمه نیز می…

  در انبار موجود نیست