نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • لایی کاغذی آرا(گریوه)سفیدباند آبی(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,550,000ریال 2,470,000ریال

  لایی چسب گریوه  آرا  سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند: آرا  {شرکت گریوه} این نوع جنس با همان ضخامت گریوه…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی زنجان سفیدباند آبی عرض۱۱۰(یک طاقه۱۰۰متری)

  3,350,000ریال 3,010,000ریال

  لایی کاغذی زنجان سفید باند آبی عرض ۱۱۰  برند: لایی ساز ( زنجان) قیمت هر متر برابر است با :…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی زنجان سفیدباندقرمزعرض۱۱۰(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,810,000ریال

  لایی کاغذی زنجان سفید باند قرمز عرض ۱۱۰  برند: لایی ساز ( زنجان) قیمت هر متر برابر است با :…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی زنجان مشکی باندآبی عرض۱۱۰(یک طاقه۱۰۰متری)

  3,300,000ریال 3,210,000ریال

  لایی کاغذی زنجان مشکی باند آبی عرض ۱۱۰  برند: لایی ساز ( زنجان) قیمت هر متر برابر است با :…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندآبی (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  13,000,000ریال 12,700,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰ شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندآبی (یک طاقه۵۰متری)

  1,500,000ریال 1,300,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۶۰۰۰ریال با چسبی خاص…

 • لایی کاغذی سفیدباندبنفش(ضخیم) (یک طاقه۵۰متری)

  1,800,000ریال 1,500,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند بنفش عرض ۱۰۰ ضخیم ترین نوع کاغذی  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با :…

 • لایی کاغذی سفیدباندسبز (ده طاقه۵۰یاردی){فروش ویژه}

  5,500,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند سبز ۱۰ طاقه  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندسبز (یک طاقه۵۰یاردی)

  1,150,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند سبز  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۲۳۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با…

 • لایی کاغذی سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه۵۰متری)

  1,500,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند سرمه ای عرض ۱۱۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۰۰۰۰ریال با چسبی…

 • لایی کاغذی سفیدباندقرمز (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  11,900,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باندقرمز ۱۰ طاقه شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  2,600,000ریال 2,300,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر یاردبرابر است با : ۲۳۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون…