نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • لایی کاغذی آرا(گریوه)سفیدباند آبی(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,550,000ریال 2,470,000ریال

  لایی چسب گریوه  آرا  سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند: آرا  {شرکت گریوه} این نوع جنس با همان ضخامت گریوه…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی گریوه سفیدباند آبی عرض۱۱۰(یک طاقه۱۰۰متری)

  3,150,000ریال

  لایی کاغذی گریوه سفید باند آبی عرض ۱۱۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۳۱۵۰۰ریال متراژ طاقه…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی گریوه سفیدباند آبی(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,950,000ریال 2,820,000ریال

  لایی کاغذی گریوه سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۲۸۲۰۰ریال متراژ طاقه…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی گریوه سفیدباند سبز(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,220,000ریال

  لایی کاغذی گریوه سفید باند سبز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۲۲۲۰۰ریال متراژ طاقه…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی گریوه سفیدباندقرمز(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,520,000ریال

  لایی کاغذی گریوه سفید باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۲۵۲۰۰ریال متراژ طاقه…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی گریوه مشکی باند قرمز (یک طاقه۱۰۰متری)

  2,720,000ریال

  لایی کاغذی مشکی باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۲۷۲۰۰ریال متراژ طاقه :…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی گریوه مشکی باندسبز(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,420,000ریال

  لایی کاغذی گریوه مشکی باند سبز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۲۴۲۰۰ریال متراژ طاقه…

  در انبار موجود نیست