نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • لایی کاغذی سفیدباندآبی (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  13,000,000ریال 12,700,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰ شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندآبی (یک طاقه۵۰متری)

  1,500,000ریال 1,300,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۶۰۰۰ریال با چسبی خاص…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندبنفش(ضخیم) (یک طاقه۵۰متری)

  1,800,000ریال 1,500,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند بنفش عرض ۱۰۰ ضخیم ترین نوع کاغذی  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با :…

 • لایی کاغذی سفیدباندسبز (ده طاقه۵۰یاردی){فروش ویژه}

  5,500,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند سبز ۱۰ طاقه  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندسبز (یک طاقه۵۰یاردی)

  1,150,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند سبز  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۲۳۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با…

 • لایی کاغذی سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه۵۰متری)

  1,500,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند سرمه ای عرض ۱۱۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۰۰۰۰ریال با چسبی…

 • لایی کاغذی سفیدباندقرمز (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  11,900,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باندقرمز ۱۰ طاقه شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه۱۰۰یاردی)

  2,600,000ریال 2,300,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر یاردبرابر است با : ۲۳۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون…

 • لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه۵۰متری)

  1,400,000ریال 1,200,000ریال

  لایی کاغذی خارجی سفید باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هرمتر برابر است با : ۲۴۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر…

 • لایی کاغذی مشکی باندآبی (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  14,000,000ریال 13,700,000ریال

  لایی کاغذی خارجی مشکی باند آبی عرض ۱۰۰ ۱۰طاقه ۵۰ متری = جمعا ۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه۵۰متری)

  1,550,000ریال 1,400,000ریال

  لایی کاغذی خارجی مشکی باند آبی عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۸۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر…

  در انبار موجود نیست
 • لایی کاغذی مشکی باندسبز (ده طاقه۵۰یاردی){فروش ویژه}

  6,500,000ریال

  لایی کاغذی خارجی مشکی باند سبز ۱۰ طاقه  برند:G-L-A قیمت هریارد برابر است با : ۱۳۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با…

  در انبار موجود نیست