ساتن برتل خالدار رنگ بندی جور (یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

16,000,000ریال

ساتن برتل (۰٫۶۲۵ سانت)  خالدار رنگ بندی جور (فال)

تعداد در کارتن : ۴۰۰ حلقه

خالدار

قیمت هرحلقه برتل برابر است با : ۴۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

ساتن برتل (۰٫۶۲۵ سانت)  خالدار رنگ بندی جور (فال)

تعداد در کارتن : ۴۰۰ حلقه

خالدار

قیمت هرحلقه برتل برابر است با : ۴۰۰۰۰  ریال