سوزن دستی رویال سایز جور(۴ بکس۲۰۰ورقی)

8,400,000ریال 7,800,000ریال

سوزن دستی رویال

سایز ۶ -۷ – ۸ -۹  ( از هر سایز یک بکس می باشد)

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق و در هر ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد = جمعا ۴۰۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۷۵۰ ریال

قیمت هر بکس برابر است با : ۱۹۵۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن دستی رویال

سایز ۶ -۷ – ۸ -۹  ( از هر سایز یک بکس می باشد)

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق و در هر ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد = جمعا ۴۰۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۷۵۰ ریال

قیمت هر بکس برابر است با : ۱۹۵۰۰۰۰ ریال