سوزن ابری (یک جین)

350,000ریال

سوزن ابری

تعداد ۱ جین می باشد=۱۲ عدد

قیمت هر جین برابر است با : ۳۵۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ابری

تعداد یک جین می باشد=۱۲ عدد

قیمت هر جین برابر است با : ۳۵۰۰۰۰ریال