میل قلاب بافی فلزی درسایز بندی جور۱۲تایی(ده جین)

2,500,000ریال 2,300,000ریال

میل قلاب بافی فلزی درسایز بندی جور۱۲تایی 

تعداد در هر جعبه ۱۰ جین میل قلاب می باشد

هر بسته سایزهای ۲- ۲٫۵- ۳- ۳٫۵ -۴ -۴٫۵ -۵ -۵٫۵ -۶- ۶٫۵- ۷ -۷٫۵  را دارا می باشد

قیمت هر جین برابر است با : ۲۳۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

میل قلاب بافی فلزی درسایز بندی جور۱۲تایی 

تعداد در هر جعبه ۱۰ جین میل قلاب می باشد

هر بسته سایزهای ۲- ۲٫۵- ۳- ۳٫۵ -۴ -۴٫۵ -۵ -۵٫۵ -۶- ۶٫۵- ۷ -۷٫۵  را دارا می باشد

قیمت هر جین برابر است با : ۲۳۰۰۰۰ ریال