انگشتانه خیاطی رنگ سفید (یک جعبه۵۰۰عددی)

1,600,000ریال

انگشتانه خیاطی رنگ سفید 

تعداد ۱ جعبه  و در هر جعبه  ۵۰۰ عدد انگشتانه  می باشد

قیمت هر عدد برابر است با : ۳۲۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

انگشتانه خیاطی رنگ سفید 

تعداد ۱ جعبه  و در هر جعبه  ۵۰۰ عدد انگشتانه  می باشد

قیمت هر عدد برابر است با : ۳۲۰۰ ریال