انگشتانه خیاطی رنگ طلایی (یک جعبه۵۰۰عددی)

2,000,000ریال

انگشتانه خیاطی رنگ طلایی

تعداد ۱ جعبه  و در هر جعبه  ۵۰۰ عدد انگشتانه  می باشد

قیمت هر عدد برابر است با : ۴۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

انگشتانه خیاطی رنگ طلایی

تعداد ۱ جعبه  و در هر جعبه  ۵۰۰ عدد انگشتانه  می باشد

قیمت هر عدد برابر است با : ۴۰۰۰ ریال