بشکاف کلاور (یک کارتن۲۴۰۰عددی)

42,000,000ریال

بشکاف کلاور

۱۰۰ جعبه و در هر جعبه ۲۴ عدد می باشد = جمعا۲۴۰۰ عدد

قیمت هر عدد برابر است با : ۱۷۵۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

بشکاف کلاور

۱۰۰ جعبه و در هر جعبه ۲۴ عدد می باشد = جمعا۲۴۰۰ عدد

قیمت هر عدد برابر است با : ۱۷۵۰۰ریال