قیچی فلزی نمدبری جعبه دار اَعلاء(شانزده عدد)

1,280,000ریال

قیچی فلزی نمدبری جعبه دار اَعلاء

تعداد ۱۶ عدد

قیمت هر عدد : ۸۰۰۰۰ریال می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قیچی فلزی نمدبری جعبه دار اَعلاء

تعداد ۱۶ عدد

قیمت هر عدد : ۸۰۰۰۰ریال می باشد