دکمه فشاری شماره۴مشکی تک (شش ورق)

190,000ریال

دکمه فشاری شماره ۴ مشکی 

تعداد یک جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۱۶۶۶  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۹۰۰۰۰ریال

در انبار موجود نمی باشد

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۴ مشکی 

تعداد یک جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۱۶۶۶  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۹۰۰۰۰ریال