تور ارگانزا چهاررنگ جور(چهار جین)

4,896,000ریال

تور ارگانزا چهار رنگ جور 

رنگ سفید – رنگ شیری – رنگ قرمز – رنگ مشکی

۱۰ یاردی

 گل

تعداد ۴ جین  =۴۸ عدد

قیمت هرعدد برابر است با : ۱۰۲۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

تور ارگانزا چهار رنگ جور 

رنگ سفید – رنگ شیری – رنگ قرمز – رنگ مشکی

۱۰ یاردی

 گل

تعداد ۴ جین  =۴۸ عدد

قیمت هرعدد برابر است با : ۱۰۲۰۰۰ ریال