جاسوزنی قلب ۶عددی(پنج بسته)

255,000ریال

جاسوزنی شکل  قلب در بسته بندی  ۶عددی 

تعداد در هربسته ۶ عدد می باشد

۵بسته ۶ عددی  = جمعا ۳۰ عدد

قیمت هربسته برابر است با :۵۱۰۰۰ریال

قیمت هر عدد برابر است با  : ۸۵۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

جاسوزنی شکل  قلب در بسته بندی  ۶عددی 

تعداد در یک بسته ۶ عدد می باشد

۵بسته ۶ عددی  = جمعا ۳۰ عدد

قیمت هربسته برابر است با :۵۱۰۰۰ریال

قیمت هر عدد برابر است با  : ۸۵۰۰ ریال