سوزن شماره ۱ دستی رُز(یک بکس۲۰۰ورق)

1,100,000ریال 1,000,000ریال

سوزن شماره ۱ دستی رُز

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق می باشد

قیمت هر ورق  برابر است با : ۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن شماره ۱ دستی رُز

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق می باشد

قیمت هر ورق  برابر است با : ۵۰۰۰ ریال