تفنگ اتیکت زن مدلRIDO+پنج سوزن اضافه (پنج عدد)

1,200,000ریال 1,100,000ریال

تفنگ اتیکت زن مدل RIDO + پنج سوزن اضافه

تعداد ۵ عدد

قیمت هر عدد برابر است با :۲۲۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

تفنگ اتیکت زن مدل RIDO + پنج سوزن اضافه

تعداد ۵ عدد

قیمت هر عدد برابر است با :۲۲۰۰۰۰ ریال