بشکاف کرم(یک جعبه۱۰۰عددی)

800,000ریال

بشکاف کرم (طرح ژاپن)

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عددی می باشد= جمعا ۱۰۰ عدد بشکاف

قیمت هر عدد برابر است با :۸۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

بشکاف کرم (طرح ژاپن)

تعداد ۱جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عددی می باشد= جمعا ۱۰۰ عدد بشکاف

قیمت هر عدد برابر است با : ۸۰۰۰ریال