دکمه فشاری شماره۱سفیدومشکی جور{ورق۵۰عددی}(۱۶ورق)

2,100,000ریال 2,040,000ریال

دکمه فشاری شماره ۱ سفید و مشکی جور {ورق۵۰عددی} اعلا

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۴۰ ورق می باشد و در هر ورق ۵۰ عدد می باشد

۴۰ ورق رنگ سفید + ۴۰ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۵۵۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه فشاری شماره ۱ سفید و مشکی جور {ورق۵۰عددی} اعلا

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۴۰ ورق می باشد و در هر ورق ۵۰ عدد می باشد

۴۰ ورق رنگ سفید + ۴۰ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۵۵۰۰  ریال