زانفیکس حلقه۱٫۳سانت مشکی (ده حلقه)

650,000ریال

زانفیکس ۱٫۳ سانت مشکی

قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ ریال

تعداد ۱۰ حلقه

تحتبرند:G-L-A

متراژهر حلقه :۷۰یارد کامل

عرض:۱٫۳ سانت

خریدزانفیکس

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

زانفیکس ۱٫۳ سانت مشکی

تعداد ۱۰حلقه

تحتبرند:G-L-A

قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ریال

متراژهر حلقه :۷۰یارد کامل

عرض:۱٫۳ سانت

این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد

خریدزانفیکس

اطلاعات بیشتر

ابعاد 80 × 1.8 m