سوزن خیاطی۱-۵ دستی رُز(یک بکس۲۰۰ورق)

1,100,000ریال

سوزن خیاطی۱-۵ دستی رُز

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۵۵۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن خیاطی۱-۵ دستی رُز

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق می باشد

قیمت هر ورق  برابر است با : ۵۵۰۰ ریال