سوزن دوقلو(پنج بسته۳عددی)

250,000ریال

سوزن دوقلو  ۳ عددی

پنج پک سوزن

در هر پک ۳ سایز سوزن می باشد

قیمت هر پک  برابر است با : ۵۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن دوقلو  ۳ عددی

پنج پک سوزن

در هر پک ۳ سایز سوزن می باشد

قیمت هر پک  برابر است با : ۵۰۰۰۰ ریال