قزن روکش دار{فَله}سفیدومشکی انتخابی(یک بسته۲۰۰عددی)

770,000ریال 720,000ریال

قزن روکش دار {فَله} سفیدومشکی انتخابی

لطفا رنگ انتخابی خود  را در یادداشت سفارش بنوسید، در غیر این صورت رنگ مشکی برای شما گذاشته می شود

تعداد ۱ بسته و در هر بسته ۲۰۰ عدد قزن می باشد

قیمت هر عدد قزن برابر است با : ۳۶۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن روکش دار {فَله} سفیدومشکی انتخابی

لطفا رنگ انتخابی خود  را در یادداشت سفارش بنوسید، در غیر این صورت رنگ مشکی برای شما گذاشته می شود

تعداد ۱ بسته و در هر بسته ۲۰۰ عدد قزن می باشد

قیمت هر عدد قزن برابر است با : ۳۶۰۰  ریال