قزن معمولی شماره۴سفیدومشکی (دو جعبه۳۶ورقی)

2,520,000ریال

قزن معمولی شماره ۴ مشکی و سفید

۳۶ ورق رنگ سفید + ۳۶ ورق رنگ مشکی

تعداد ۱ جعبه ۳۶ ورقی   = جمعا ۳۶ ورق

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن معمولی شماره ۴ سفیدو مشکی 

۳۶ ورق رنگ سفید + ۳۶ ورق رنگ مشکی

تعداد ۲ جعبه ۳۶ ورقی   = جمعا ۷۲ورق

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۵۰۰۰ ریال