قیچی دسته عسلی خیاطی اَعلاء(یک جین)

1,100,000ریال 1,050,000ریال

قیچی دسته عسلی خیاطی اعلا

تعداد ۱ جین ۱۲ عددی = جمعا ۱۲ عدد قیچی

قیمت هر عدد : ۸۷۵۰۰ ریال می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قیچی دسته عسلی خیاطی اعلا

تعداد ۱ جین ۱۲ عددی = جمعا ۱۲ عدد قیچی

قیمت هر عدد : ۸۷۵۰۰ ریال می باشد