مداد خیاطی دررنگ بندی جور (یک جعبه۲۰۰عددی)

1,900,000ریال

مداد خیاطی در رنگ بندی جور 

۲۰ بسته ۱۰ عددی = جمعا ۲۰۰ عدد مداد خیاطی

 هر کارتن دارای ۴ رنگ جور می باشد

قیمت هرعدد برابر است با : ۹۵۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

مداد خیاطی در رنگ بندی جور 

۲۰ بسته ۱۰ عددی = جمعا ۲۰۰ عدد مداد خیاطی

 هر کارتن دارای ۴ رنگ جور می باشد

قیمت هرعدد برابر است با : ۹۵۰۰  ریال