کش۳سانت{۲٫۸}سفیدومشکی(جور) (ده حلقه)

1,670,000ریال

کش ۳ سانت {۲٫۸} سفید و مشکی (جور)

۲۵ یارد

خارجی

رنگ سفید: ۵حلقه +رنگ مشکی :۵حلقه = جمعا ۱۰ حلقه

قیمت هرحلقه  برابر است با : ۱۶۷۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

کش  ۳ سانت {۲٫۸} سفید و مشکی (جور)

۲۵ یاردی

خارجی

رنگ سفید: ۵حلقه +رنگ مشکی :۵ حلقه = جمعا ۱۰ حلقه

قیمت هرحلقه  برابر است با : ۱۶۷۰۰۰  ریال