سوزن چرخ ۱۴لک لک(یک بکس۵۰ورقی)

600,000ریال 500,000ریال

سوزن چرخ خانگی شماره ۱۴  برند لک لک

مخصوص چرخ خانگی

تعداد هر بکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ خانگی شماره ۱۴  برند لک لک

مخصوص چرخ خانگی

تعداد هر بکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۰۰۰۰ ریال