جعبه لوازم خیاطی خانگی{باوسایل} (دوازده عدد)

1,320,000ریال 1,200,000ریال

جعبه لوازم خیاطی خانگی 

اقلام داخل عکس نیز داخل جعبه می باشد

ست عروس

تعداد ۱۲ عدد  جعبه خیاطی

قیمت هر عدد برابر است با :۱۰۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

جعبه لوازم خیاطی خانگی 

اقلام داخل عکس نیز داخل جعبه می باشد

ست عروس

تعداد ۱۲ عدد  جعبه خیاطی

قیمت هر عدد برابر است با :۱۰۰۰۰۰ ریال