خط کش فلزی۶۰سانت(یک جین)

660,000ریال

خط کش فلزی ۶۰ سانت 

تعداد  ۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۵۵۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

خط کش فلزی ۶۰ سانت

تعداد  ۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۵۵۰۰۰ریال