خودکارخیاطی (یک جعبه۱۰جینی)

1,200,000ریال 1,080,000ریال

خودکارخیاطی

این نوع خودکار برروی پارچه کشیده میشود و بعد چند ساعت ، اثر آن به طور خودکار محو می شود

تعداد درهر جعبه ۱۰ بسته ۱۲ عددی می باشد= جمعا ۱۲۰ عدد خودکار

قیمت هرعدد برابر است با :۹۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

خودکارخیاطی

این نوع خودکار برروی پارچه کشیده میشود و بعد چند ساعت ، اثر آن به طور خودکار محو می شود

تعداد در هرجعبه ۱۰ بسته ۱۲ عددی می باشد= جمعا ۱۲۰ عدد خودکار

قیمت هرعدد برابر است با :۹۰۰۰  ریال