دکمه ریلی سفیدومشکی جور (یک کارتن۲۴حلقه ای)

15,600,000ریال 15,240,000ریال

دکمه ریلی سفید و مشکی جور

تعداد در هر کارتن ۲۴حلقه ۵۰ یاردی می باشد

۱۲حلقه رنگ سفید و ۱۲ حلقه رنگ مشکی

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۳۵۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه ریلی سفید و مشکی جور

تعداد در هر کارتن ۲۴حلقه ۵۰ یاردی می باشد

۱۲حلقه رنگ سفید و ۱۲ حلقه رنگ مشکی

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۳۵۰۰۰  ریال