ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ سفید(یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

10,000,000ریال

ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ سفید

تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد

 برند:G-L-A

قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۵۰۰۰  ریال

متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ سفید 

تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد

 برند:G-L-A

قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۵۰۰۰  ریال

متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد