ساتن برتل رنگ بندی جور(فال۳۰رنگ) (یک کارتن۳۰۰حلقه ای)

7,200,000ریال

ساتن برتل (۰٫۶۲۵ سانت) رنگ بندی جور (فال۳۰رنگ) (در بسته بندی ۳۰۰ حلقه ای)

تعداد در هر کارتن ۳۰۰ حلقه  می باشد  ۵۰۰یاردی

مشخصات رنگ بندی(فال) برتل : ۳۰ رنگ فصل که از هر رنگ ۱۰حلقه در کارتن می باشد

فابریک

 برند:G-L-A

قیمت هرحلقه برتل برابر است با : ۲۴۰۰۰ریال

متراژ هر حلقه برتل ۳۶ یارد می باشد

تفاوت رنگ بندی فال  فابریک و  فال غیر فابریک  بدین شرح می باشد:

 در رنگ بندی جور فابریک ، رنگ های  فصل در کشور مبداء براساس پرفروش ترین رنگ ها سفارش و بسته بندی می گردد  ولی  در حالی که در رنگ بتدی فال غیر فابریک، براساس رنگهای ماندگار در فروشگاه های جور و بسته بندی می گردد.

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

ساتن برتل (۰٫۶۲۵ سانت) رنگ بندی جور (فال۳۰ رنگ) (در بسته بندی ۳۰۰ حلقه ای)

تعداد در هر کارتن ۳۰۰ حلقه  می باشد

مشخصات رنگ بندی(فال) برتل : ۳۰ رنگ فصل که از هر رنگ ۱۰حلقه در کارتن می باشد

فابریک

 برند:G-L-A

قیمت هرحلقه برتل برابر است با : ۲۴۰۰۰  ریال

متراژ هر حلقه برتل ۳۶ یارد می باشد

تفاوت رنگ بندی فال  فابریک و  فال غیر فابریک  بدین شرح می باشد:

 در رنگ بندی جور فابریک ، رنگ های  فصل در کشور مبداء براساس پرفروش ترین رنگ ها سفارش و بسته بندی می گردد  ولی  در حالی که در رنگ بتدی فال غیر فابریک، براساس رنگهای ماندگار در فروشگاه های جور و بسته بندی می گردد.