رولت چوبی (یک کارتن۱۰۰جینی)

25,600,000ریال

رولت چوبی 

تعداد در هر کارتن۱۰۰ جین  می باشد = جمعا ۱۲۰۰ عدد رولت

قیمت هر جین برابر است با : ۲۵۶۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

رولت چوبی

تعداد در  کارتن ۱۰۰ جین  می باشد = حمعا ۱۲۰۰ عدد رولت

قیمت هر جین برابر است با : ۲۵۶۰۰۰  ریال