سوزن ته سوخته ورقی{ژرسه} (یک جعبه۵۰ورقی)

1,450,000ریال

سوزن ته سوخته ورقی{ژرسه}

تعداد در هر جعبه ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد= جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق  برابر است با : ۲۹۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ته سوخته ورقی{ژرسه}

تعداد در هر جعبه ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد= جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق  برابر است با : ۲۹۰۰۰ ریال