سوزن ته مرواریدگرد (یک کارتن۱۲۰جینی)

10,080,000ریال 9,600,000ریال

سوزن ته مروارید گرد

در هر کارتن ۴۰ جعبه ۳ جینی می باشد = ۱۲۰ جین

قیمت هر جین برابر است با : ۸۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ته مروارید گرد

در هر کارتن ۴۰ جعبه ۳ جینی می باشد = ۱۲۰ جین

قیمت هر جین برابر است با : ۸۰۰۰۰ریال