سوزن جادویی سایزجور(شصت ورق)

1,080,000ریال

سوزن جادویی سایز جور ۱۲ عددی

۶۰ ورق سوزن ۱۲عددی = جمعا ۷۲۰ عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۸۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن جادویی سایز جور  ۱۲ عددی

۶۰ ورق سوزن ۱۲عددی = جمعا ۷۲۰ عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۸۰۰۰ ریال