سوزن دخترنشان طرح اصلی(یک بکس۲۰۰ورقی)

1,150,000ریال 1,130,000ریال

سوزن دختر نشان طرح اصلی

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق و در هر ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد

قیمت هر بکس برابر است با : ۱۱۳۰۰۰۰ ریال

قیمت هر ورق برابر است با : ۵۶۵۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن دختر نشان طرح اصلی

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق و در هر ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد

قیمت هر بکس برابر است با : ۱۱۳۰۰۰ ریال

قیمت هر ورق برابر است با : ۵۶۵۰ ریال