سوزن چرخ۱۴راسته دوزی{DB/14}اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)

4,530,000ریال

سوزن چرخ ۱۴ راسته دوزی{DB/14} اَعلاء

تعداد هر یکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۰۶۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ ۱۴ راسته دوزی{DB/14} اَعلاء

تعداد هر یکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۰۶۰۰ ریال