سوزن سرنگی(شبه قالی) (یک جین)

170,000ریال

سوزن سرنگی(شبه قالی) (یک جین)

سوزن مخصوص بافت شبه قالی ( گونی بافی ) که فرشینه بافی هم گفته می شود و جهت بافت انواع شبه قالی و فرشینه و گونی بافی کاربرد دارد .
برای استفاده می بایست آن را بر روی یک سرنگ قرار دهید.

تعداد یک جین ۱۲ عددی می باشد

قیمت هر جین برابر است با : ۱۷۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن سرنگی(شبه قالی) (یک جین)

سوزن مخصوص بافت شبه قالی ( گونی بافی ) که فرشینه بافی هم گفته می شود و جهت بافت انواع شبه قالی و فرشینه و گونی بافی کاربرد دارد .
برای استفاده می بایست آن را بر روی یک سرنگ قرار دهید.

تعداد یک جین ۱۲ عددی می باشد

قیمت هر جین برابر است با : ۱۷۰۰۰۰ریال