سنجاق قفلی شماره۲مرغابی (یک کارتن۵۰جعبه ای)

11,750,000ریال 11,250,000ریال

سنجاق قفلی شماره ۲ مرغابی

تعداد در هر کارتن ۵۰ جعبه  ۷۲ جینی می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۲۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سنجاق قفلی شماره ۲ مرغابی

تعداد در هر کارتن ۵۰ جعبه  ۷۲ جینی می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۲۵۰۰۰  ریال