سوزن نمد دوزی (یک جعبه۳۶ورقی)

540,000ریال

سوزن نمد دوزی

تعداد یک جعبه و در هر جعبه  ۳۶  ورق ۶ عددی می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن نمد دوزی

تعداد یک جعبه و در هر جعبه  ۳۶  ورق ۶ عددی می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۵۰۰۰ ریال