سوزن چرخ۱۴/TNCراسته دوزی{DB/14} (یک پک۱۰ورقی)

950,000ریال

سوزن چرخ ۱۴ راسته دوزی{DB/14} مدل تایوانی  TNC

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ ۱۴ راسته دوزی{DB/14} مدل تایوانی  TNC  

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۵۰۰۰ ریال