سوزن چرخ۱۲راسته دوزی{DB/12}اَعلاء(یک پک۱۰ورقی)

910,000ریال

سوزن چرخ ۱۲ راسته دوزی{DB/12} اَعلاء

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۱۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ ۱۲ راسته دوزی{DB/12}اَعلاء

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۱۰۰۰ ریال