سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14} (یک بکس۵۰ ورقی)

1,050,000ریال 1,000,000ریال

سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14}

یک بکس ۵۰ ورقی

تعداد هر بکس ۵ پک و در هر پک  ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14}

یک بکس ۵۰ ورقی

تعداد هر بکس ۵ پک و در هر پک  ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۰۰۰۰ ریال