سوزن چرخ۱۴اَعلاء جعبه بلند{HA/14}(یک بکس۱۰۰ورقی)

2,400,000ریال

سوزن چرخ  شماره ۱۴  {HA/14}  (جعبه بلند) اَعلاء 

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۴۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ شماره ۱۴  {HA/14}   (جعبه بلند) اَعلاء 

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۴۰۰۰ ریال